web analytics
Kanotocht in Zweden
Kanovakantie in Zweden
Logo Adventure Center Tyngsjö

Het Allemansrecht een unieke gelegenheidHet Allemansrecht geeft iedereen het unieke recht om vrij te genieten van de natuur in Zweden.
Men maakt gebruik van het Allemansrecht
wanneer men in het bos wandelt, kano vaart, klimt of op een steen zit en nadenkt.
De meeste zaken zijn voor ons volkomen
logisch. Opdat iedereen van de natuur zou
kunnen genieten, moeten we niet alleen rekening
houden met de natuur en de dierenwereld, maar
ook met de eigenaars van de gronden en iedereen
die zich in de natuur ophoudt.
Kort samengevat komt het hier op neer: niets
verstoren en niets vernielen!

Camping


U bent van harte welkom om tijdens uw kanotocht een paar dagen in de natuur te komen wildkamperen!
Zet uw tent op een geschikte plaats: niet te
dicht bij een woning en ergens waar geen land-
bouwactiviteiten zijn. Hoe groter het risico om
iemand te storen, hoe sneller u om een toestemming
moet vragen.

Neem uw afval mee!


Wij willen allemaal een schone natuur zonder
afval. Neem daarom altijd uw afval mee. Glas,
blikjes, plastic zakjes en flessendopjes kunnen
schadelijk zijn voor mens en dier.

Vuur maken !


Een kampvuur hoort bij het buitenleven. Bovendien
is het toegestaan om een kampvuur te maken
in de natuur.
Om het risico te beperken dat het vuur zich
uitbreidt, dient u op de volgende punten te letten:
* Maak geen vuur als er ook maar de geringste
    kans op brand bestaat - bij droog weer is het
    vaak verboden om vuur te maken.
* Zoek een plek waar er geen risico bestaat dat de
    brand zich uitbreidt.
* Maak nooit vuur op of naast een bergplateau.
    Het kan breken en wonden veroorzaken die
    nooit meer volledig genezen.
* Doof het vuur op een zorgvuldige wijze.

 
Adventure Center Tyngsjö • Tyngsjövägen 19 • 78694 Äppelbo • Sverige

• Email:
info@adventure-centertyngsjo.com


Informatie kanovakantie Zweden
kanogids